privacyverklaring

Disclaimer, Privacy Policy & Cookieverklaring
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en de Privacy Policy. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en/of diensten die worden afgenomen van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website(s)
De informatie op de website(s) van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website(s) en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Ook bij de weergegeven prijzen en/of tarieven streeft Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en/of herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nimmer aanleiding om een contract en/of overeenkomst met Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen te mogen claimen en kan nimmer (kosteloze) ontbinding tot gevolg hebben.

Informatie van derden, producten en diensten
Indien er op de website(s) van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen links staan naar websites van derden, aanvaardt Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van andere sites die via een link op de website(s) van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen bereikbaar zijn.

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen of producten van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen aanschaft, vraagt Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem, dat Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen gebruikt om de diensten en/of producten te kunnen realiseren en leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen gebruikt worden om u te informeren over onze producten en/of diensten. U kunt het ontvangen van mailingen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen.

Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Vragen
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen met Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen via coachingnatuurlijkbewegen@gmail.com of via ons algemene nummer 06-23578967. Indien u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de Disclaimer of Privacy Policy van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen, kunt u Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen benaderen via coachingnatuurlijkbewegen@gmail.com, of door contact op te nemen via het algemene nummer 06-23578967.

Wijzigingen
Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze Disclaimer en de Privacy Policy, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze Disclaimer en de Privacy Policy, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website, de Disclaimer en de Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen.

Wat is een cookie?
Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen maakt op diens websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kan Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kan Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen kan diens diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra uw uw webbrowser afsluit.

Tracking-cookies van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen
Met uw toestemming plaatst Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit het netwerk van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen bezoekt. Hierdoor kan Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking-cookies van onze adverteerders
Met uw toestemming plaatsen adverteerders van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen ‘tracking cookies’ op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics
Via de websites van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen heeft hier geen invloed op. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen heeft Google wel toegestaan om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Op de website(s) van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, Instagram of WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betreffende kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de diverse kanalen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die diverse socialmediakanalen vergaren en verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze kanalen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze kanalen stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via 06-23578967 of via ons algemene nummer 06-23578967. Om misbruik te voorkomen, kan Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en de verwijdering daarvanMeer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking-cookies geplaatst door derdenSommige tracking-cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de website van Coachingpraktijk Natuur(lijk) Bewegen advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Ervaringen

Mijn dochtertje Sanne van 6 had al een half jaar last van verstopping en was inmiddels bang geworden om naar de wc te gaan. Het deed haar pijn en ze moest al huilen als ze aandrang kreeg. Ook had ze last van kleine beetjes ontlasting die ze ongewild verloor. Vaak had ze nog een luier om… Het was vreselijk en ik wist niet hoe ik haar kon helpen. Middeltjes van de dokter en kinderyoga voor de ontspanning hielpen niet. Toen probeerden we de Methode SuperPoeper® en dat bleek dé oplossing! Doordat Sanne haar lichaam beter ging begrijpen en ze een positieve associatie kreeg met poepen, durfde ze weer op de wc te proberen. Na een tijdje had ze geen obstipatie meer. Een enorme opluchting voor ons allebei!

- Eelke

Het gaat goed met T.: hij poept nu sinds 3 weken op de wc. Geweldig hè! Al durf ik er nog niet helemaal 100% op te vertrouwen. Het keerpunt was in Frankrijk. Niet vreemd, gezien zijn gevoel voor sfeer en de ontspanning die daar heerste.

Heel soms geeft hij het zelf aan, maar meestal moeten we hem nog naar de wc toe helpen. Maar dan zonder weerstand van zijn kant. En hij blijft zitten totdat het lukt. Hij is zo blij. Fantastisch om te zien. En wij natuurlijk ook blij.

Nu hij weer naar school gaat, was het voor ons even spannend hoe hij er dan mee om zou gaan. Tot nu toe poept hij alleen thuis. Op school heeft hij nog geen vieze broeken gehad. Ik heb de juf wel geïnformeerd. En hij weet dat hij haar mag vragen om hem te helpen. Ik ga ervan uit dat het nu wel helemaal goed gaat komen. Maar ben toch nog voorzichtig, hihi.

- Chantal

Ik vind het zo ontzettend leuk dat je niet vanuit een kantoortje werkt maar dingen onderneemt met de kinderen…. Dit maakt het een stuk fijner en informeler. Mijn zoon is helemaal enthousiast over vandaag, je bent wezen waterfietsen met hem en verheugd zich al op de volgende sessie als jullie naar de kinderboerderij gaan.

- Krista

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Heb jij net een zetje in de goede richting nodig? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek!